Ferie zimowe 2017

Ferie zimowe 2017

Szanowni rodzice 🙂

Rozpoczynają się zimowe ferie dla dzieci i młodzieży z województwa Małopolskiego, które potrwają  od 30.01.2017 do12.02.2017 roku. Odpoczynek od nauki, po zakończeniu I semestru nauki roku szkolnego 2016/2017, to czas radości i zimowej zabawy.
Trzeba jednak pamiętać, że zabawa musi być bezpieczna. Dlatego resorty: sportu i turystyki, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych, zdrowia oraz Policja, Straż Pożarna i Polska Organizacja Turystyczna, apelują do opiekunów oraz uczniów o zachowanie podstawowych zasad bezpiecznej zabawy, rekreacji i uprawiania zimowych sportów.
Podstawowe rady dotyczące wyjazdów: jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, przewożone nim dzieci muszą mieć je zapięte, przejścia w autokarze powinny pozostawać wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub w bagażniku autokaru), w przypadku wycieczek autokarowych najlepiej gdy jeden opiekun przypada na 15 osób, kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy, miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych, dziecko przy drzwiach siedzieć nie powinno, uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas podróży samochodem osobowym dzieci powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, podobnie jak ich rodzice, a młodsze dzieci muszą podróżować w specjalnych fotelikach.

Ferie w miejscu zamieszkania

Warto przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani. Droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się. Tak więc przechodzenie przez ulicę w porze jesienno-zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego. Dla lepszej widoczności dziecko powinno mieć przy sobie element odblaskowy. Nauczyciele i rodzice powinni też przypomnieć dzieciom o tym, że nie wolno zjeżdżać z górek i pagórków położonych w pobliżu dróg ze względu na duże ryzyko wpadnięcia pod pojazd.

Policja
Policjanci podejmują działania profilaktyczne i przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży, w tym aktywne włączają się w akcje wypoczynkowe, których organizatorami i koordynatorami są różne instytucje i organizacje społeczne. Propagują bezpieczne zasady wypoczynku w czasie ferii zimowych zarówno w miejscach zbiorowego wypoczynku jak i wśród dzieci i młodzieży przebywających podczas ferii w miejscu zamieszkania, pomagając w zagospodarowaniu czasu wolnego. W okresie zimowym monitorują zamarznięte akweny wodne, w celu zapobieżenia utonięciom dzieci i młodzieży w trakcie zabawy na lodzie. Podczas ferii zimowych częściej kontrolują miejsca grupowania się nieletnich, w których występuje lub może wystąpić zagrożenie narkomanią, alkoholizmem lub innymi patologiami oraz punkty sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do niego osób nieletnich.

Opracowanie:
Pedagog szkolny
Magdalena Szpunar

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545