Gra miejska

Gra miejska

27 września klasa III a brała udział w grze miejskiej „Śladami drugiej wojny światowej”.

Trasa gry prowadziła do kolejnych miejsc związanych z różnymi wydarzeniami z tego okresu. Były to: dworzec kolejowy, budynek na ul. Urszulańskiej, w którym mieściło się Gestapo, Pomnik Ofiar Wojny i Faszyzmu, skwer Starej Synagogi, Pomnik I Transportu Więźniów do KL Auschwitz, Plac Ofiar Katynia.

Uczestnicy gry poznali historię tych miejsc i rozwiązali krzyżówkę, która była podsumowaniem wykonywanych zadań.

Agata Żmuda

fot. Patrycja Sikorska

Skip to content