Harmonogram powrotu uczniów do szkoły.

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Klasy IV-VIII uczą się zdalnie

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.), szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem MEiN – kliknij

Skip to content