Historia – ważne daty

1853 – powstała pierwsza szkoła w dzielnicy Strusina
1862 – na gruncie podarowanym przez ks. Władysława Sanguszkę wybudowano budynek szkolny
1882 – przemianowano dwuklasową placówkę koedukacyjną na szkołę trójklasową
1894 – rozbudowana szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki – przeniesiono doń chłopców ; w starym budynku powołano do życia dwuklasową Szkołę Żeńską im. Klementyny Hoffmanowej
13.01.1919 – po I wojnie światowej (przerwy w funkcjonowaniu szkoły) i epidemii „hiszpanki” zostaje wznowiona działalność
1925 – szkoła przekształcona zostaje w siedmioklasową placówkę
1928/29 – ze względu na dużą liczbę uczniów ( 335 ) i trudności lokalowe (zawilgocenie i zagrzybienie budynku) nauka odbywa się w pomieszczeniach szkoły im.M.Konopnickiej i sali „Sokoła” .
1933 – powstaje Towarzystwo Budowy Szkoły im. Kl. Hoffmanowej
16.01.1935 – początek przekazywania do użytku nowego budynku szkolnego
1938 – ostateczne ukończenie prac budowlanych
3.12.1937 – szkoła otrzymuje akt przemianowania na Publiczną Szkołę Powszechną III Stopnia im. Klementyny Hoffmanowej 1939- budynek zajmują Niemcy
1940 – następuje ograniczenie ilości izb lekcyjnych , potem zawieszenie nauki i przekazanie budynku szkolnego wysiedleńcom z Poznańskiego ; w listopadzie wznowiona zostaje nauka
1941 – nowy budynek szkolny zostaje zamieniony na szpital wojskowy
1941/42- uczniów rozmieszczono w trzech budynkach na terenie miasta
1942 – uczniowie powracają do starego budynku
1945 – odradzanie się szkoły (remonty , porządkowanie obiektu, powołanie do życia Komitetu Rodzicielskiego , otwarcie biblioteki , utworzenie drużyny harcerskiej)
1949 – utworzenie radiowęzła
24.09.1952 – otwarcie sali gimnastycznej
1959/60 – powstaje gabinet lekarski i dentystyczny
1974/75 – rozpoczynają się prace budowlane zmierzające do rozbudowy placówki
1976 – oddano w stanie surowym nowe skrzydło budynku
06.03.1984 – oddanie do użytku hali sportowej
1998 – oddanie do użytku boiska do koszykówki i rozpoczęcie prac przy budowie dalszej części kompleksu boisk sportowych
1999 – w ramach wdrażania reformy edukacji część izb lekcyjnych przejmuje Gimnazjum nr 1 w Tarnowie
23 listopada 2003 roku – w tarnowskim teatrze odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 150-lecia istnienia szkoły

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545