Informacje dla Rodziców uczniów klas I-III

Informacje dla Rodziców uczniów klas I-III

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, szkoła uzyskała możliwości zorganizowania dobrowolnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlicowych) dla uczniów klas I – III począwszy od 25 maja 2020r.

Zajęcia w świetlicy nie będą zastępowały zdalnego nauczania.

Pobyt w świetlicy realizowany byłby za zgodą i na pisemny wniosek Rodzica. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią, szkoła postara się, aby zajęcia te miały charakter bezpieczny. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie byłyby w pełni realizowane. Oczywiście nie wyklucza to niebezpieczeństwa zarażenia od innych uczniów i osób trzecich, stąd apelujemy o obserwację swoich dzieci i w przypadku podejrzeń chorobowych nie wysyłanie do szkoły.

Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo – wychowawczy. Odbywać się będą
w godzinach 6.30 – 16.30 i będą prowadzone przez nauczycieli – wychowawców świetlicy.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w grupach do 10 uczniów i nie będzie zastępowała zdalnego nauczania, będzie  natomiast uzupełniana
o elementy dydaktyczne wspierające proces edukacyjny.

W przypadku dużej liczby zgłoszonych dzieci planowane jest uruchomienie stołówki, o czym zostaną państwo poinformowani osobno.

Prosimy o przemyślenie swojej decyzji  i przesłanie jej zarówno pozytywnej jak i negatywnej do wychowawcy do dnia 21.05.2020r. do godz. 12.00.

W przypadku potwierdzenia zamiaru wysłania dziecka do szkoły, prześle Państwu Kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami.

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Dyrekcja Szkoły

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545