Informacje o realizowanym projekcie współpracy szkół ERASMUS+

Informacje o realizowanym projekcie współpracy szkół ERASMUS+

E+

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie jako jedno z niewielu w województwie i jedyne w Tarnowie realizuje w latach 2015-2017  projekt współpracy szkół Erasmus +
Tytuł projektu: „Od pasji do zawodu”
Koordynator: Polska (Marzena Żmuda , Małgorzata Pałucka)
Kraje partnerskie: Portugalia- Rio Tinto , Turcja- Baiskele ,
Projekt „Od pasji do zawodu”  jest projektem, który  ma dwa główne cele:
– rozwijanie zainteresowań młodzieży i wskazywanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu
–  wskazywanie na powiązanie pomiędzy pasją a przyszłym zawodem.
Poprzez realizację celów projekt nasz wpisuje sie w walkę z bezrobociem na naszym terenie, poczuciem braku szans  oraz z emigracją młodych ludzi. Bezrobocie na terenie naszego miasta jest palącym problemem i powoduje  emigrację całych rodzin do innych miast krajów, eurosieroctwo czy wreszcie ubóstwo.  Nasz projekt ma na celu wskazanie, w jaki sposób już od etapu gimnazjum, przygotować się do wyzwań jakie stawia współczesny rynek pracy, a z drugiej strony pomoże uczniom już na tym etapie poznać rynki pracy za granicą (takiej możliwości nie dają żadne inne projekty  zawodoznawcze realizowane w szkołach). Uczniowie, pracując w projekcie „Od   pasji do zawodu”, rozwiną swoje zainteresowania, poznają swoje mocne strony i nauczą się, jak je wykorzystać.  Poznają nowe  i ginące zawody (zarówno w swoim kraju, jak i krajach szkół partnerskich) oraz perspektywy zatrudnienia. Będą potrafili określić swoje predyspozycje zawodowe i będą znali zasady poruszania się na rynku pracy we własnym kraju i partnerskich  . Będą również  mieli okazję poznać sytuację młodych ludzi w krajach partnerskich , porównać rynki pracy oraz skonfrontować wybory zawodowe swoje i rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.  Wzrośnie ich motywacja do nauki języków obcych oraz umiejętności komunikowania się z rówieśnikami z innych krajów. Nauczą się aktywnie sterować swoim życiem w celu znalezienia dla siebie najlepszej pracy w przyszłości. Edukacja międzykulturowa oraz  przełamywanie stereotypów w myśleniu jako wartość dodana projektu,  będzie również czynnikiem wzbogacającym jego beneficjentów i umożliwiającym im
w przyszłości odnalezienie się w świecie pracy nie tylko w swoim kraju.
Podczas dwóch  wymian uczniowskich w Portugalii  i Turcji  zostaną dla uczniów przeprowadzone warsztaty i szkolenia dotyczące  min. rozwijania zainteresowań czy  nabywania kluczowych umiejętności przydatnych przy szukaniu pracy.
Uczniowie spotkają się z osobami posiadającymi niezwykły zawód, odwiedzą miejscowe zakłady pracy aby poznać ich specyfikę, będą poznawać  rynki pracy w krajach partnerskich.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545