Kawiarenka Pedagogiczna dla rodziców uczniów niepełnosprawnych 11 maja 2016 r

Kawiarenka Pedagogiczna dla rodziców uczniów niepełnosprawnych 11 maja 2016 r

Z okazji włączenia się naszej szkoły w  obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w dniu  11 maja 2016 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów niepełnosprawnych  w ramach kontynuacji spotkań doradczych ze specjalistami  tzw.– „KAWIARENKI PEDAGOGICZNEJ DLA RODZICÓW”.
Konsultacje odbyły się w szkolnej bibliotece, w której przybyli rodzice mogli skorzystać z fachowych porad doradczych  tj.:
>zapoznać się z proponowanymi kierunkami dalszego  kształcenia dla młodzieży niepełnosprawnej oraz perspektywami przyszłego zatrudnienia.
>skorzystać z możliwości indywidualnej rozmowy ze szkolnym psychologiem  i szkolnym doradzą zawodowym.
Na spotkanie do rodziców przybyli:
–Doradca zawodowy – Pani Wioletta Niewola z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.
– Przedstawiciel Zespołu Niepublicznych  Szkół Specjalnych w Tarnowie – Pani  Mieczysława Motyka.
-Szkolny doradca zawodowy – Pani Szpunar Magdalena
-Szkolny psycholog – Pani Aneta Kmiecik
Przygotowane zostały  również tzw. kwestionariusze aktywizacyjne dla rodziców (uczniów niepełnosprawnych), w których rodzice mogli przedstawić  pytania dot. np. aktywizacji zawodowej ich dzieci lub form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Zagadnienie te zostaną wykorzystane do zaplanowania dalszych spotkań tematycznych  dla rodziców w aspekcie trwającej współpracy w instytucjami wspomagającymi proces doradztwa zawodowego w szkole  tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w Tarnowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie czy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział majowej >Kawiarence pedagogicznej<

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545