Klasowe Rady Rodziców

Klasa 1a:
Sylwia Wawrzon – przewodnicząca
Joanna Krużel – zastępca
Edyta Rega – zastępca

Klasa 1b:
Monika Mazurek – przewodnicząca
Agnieszka Surdej – zastępca
Regina Wrona – zastępca

Klasa 2a:
Agata Kwarcińska – przewodniczący
Agata Sondej – zastępca
Anna Szumniak – zastępca

Klasa 3a:
Andżelika Mojek – przewodnicząca
Aneta Niemiec – zastępca
Anna Stefanik – zastępca

Klasa 3b:
– przewodnicząca
– zastępca
 – zastępca

Skip to content