Konkurs językowo-plastyczny „My free time activities”

Konkurs językowo-plastyczny „My free time activities”

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas IV-VII do udziału w VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM „My favourite free time activities”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowie.

Regulamin konkursu:

  1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych w połączeniu z twórczą ekspresją plastyczną.
  2. Uczestnicy konkursu wykonują prace konkursowe indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
  3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką o formacie B2 (50 cm x 70 cm) zawierającej treści językowe z zakresu określonego w haśle „My favourite free time activities”. Długość tekstu: 100 – 150 słów.
  4. Prace konkursowe należy składać u nauczycieli języka angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. Prace powinny zawierać metryczkę z informacją o uczniu (imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły, telefon, adres pocztowy, adres e-mail szkoły oraz imię, nazwisko, adres e-mail opiekuna).
  5. Organizator nie przyjmuje prac na nośnikach elektronicznych.
  6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprezentowania nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły nr 5 w Tarnowie.
  8. Uczestnik konkursu składa wraz z pracą konkursową Kartę Zgłoszenia zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu, oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem konkursu wraz z akceptacją jego zapisów oraz zgodę na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu (karta zgłoszenia do pobrania lub do odbioru u nauczycieli języka angielskiego).
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545