Kreatywna przerwa ruchowa

Kreatywna przerwa ruchowa

15 grudnia na sali gimnastycznej odbyła się wyczekiwana przez wielu uczniów kreatywna przerwa ruchowa dla wszystkich zawsze zdrowa. Organizatorami przerwy byli Pani Magdalena Szpunar oraz Pani Beata Wyroba i Pan Krzysztof Leśniak.

Magdalena Szpunar

Skip to content