Małopolski Program Stypendialny

Małopolski Program Stypendialny

Szanowni Państwo,

stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:
a) klas 5-8 szkół podstawowych,
b) szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących.

Informacje:  https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023 i na stronach KO w Krakowie.

Skip to content