Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy 20 listopada 2018

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy 20 listopada 2018

Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.
1. List rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada 2018)
List
2. Książeczka „ Konwencja o prawach dziecka”.
Książeczka
Plan lekcji z prawami dziecka
3. Plakat: „Konwencja o prawach dziecka”.
4.Materiały dla nauczycieli : (do wykorzystania podczas spotkań z uczniami i rodzicami).
„Razem dla praw dziecka”
5. PRAWA DZIECKA:
Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.
♦ Prawa osobiste
• prawo do życia i rozwoju,
• prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
• prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
• prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
• prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
• prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
• prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
• prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
♦ Prawa socjalne
• prawo do odpowiedniego standardu życia,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do zabezpieczenia socjalnego,
• prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
♦ Prawa kulturalne
• prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo do informacji,
• prawo do znajomości swoich praw.
Zobacz więcej
Źródło:
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka
https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545