Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego 2022 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

O depresji warto mówić każdego dnia, natomiast dnia 23 lutego zwracamy szczególną uwagę na ten ważny temat. Depresja dotyka około 1% dzieci w wieku przedszkolnym oraz około 2% dzieci w wieku szkolnym. Często jest niezauważona, bagatelizowana, ponieważ dzieciom trudno jest nazwać, co się z Nimi dzieje. Wymaga dokładnej uważności ze strony dorosłych/rodziców oraz ogromnej uważności diagnostycznej.

DEPRESJA – to nie gorszy nastrój, kiepski dzień. To choroba, która powoduje CIERPIENIE i wpływa na funkcjonowanie w każdej sferze życia!

Psycholog Szkolny

Skip to content