„Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

„Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Na początku roku szkolnego wychowankowie naszej  świetlicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i zasadnością ich wprowadzenia. Podczas rozmów nauczyciele dbali o pozytywny przekaz powyższych treści  w celu wzbudzenia u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku. Wychowawcy  prowadząc zajęcia  zapoznali uczniów z właściwą techniką mycia i dezynfekcji rąk według instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w szkole.

Prowadząc zajęcia profilaktyczne z uczniami, nauczyciele omawiali Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie w okresie pandemii COVID -19. Zwrócono uwagę na częstotliwość mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz zachowania  w miarę możliwości dystansu społecznego.

Dzieci zostały również zapoznane z 10 zasadami dla ucznia, dotyczącymi bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Nauczyciele na bieżąco monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych zasad.

Wychowankowie świetlicy uczestniczyli również w projekcji filmu animowanego „Bajka o koronawirusie”, a w czasie zajęć muzycznych śpiewali piosenkę „Przegoń wirusa”.

Ważnym elementem pracy świetlicy szkolnej jest również zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom. W związku z tym we wrześniu uczniowie z naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na problematykę związaną z bezpieczeństwem w drodze do i ze szkoły.

Najważniejsze uwagi z zakresu bezpieczeństwa zostały przekazane w sposób przejrzysty, komunikatywny i atrakcyjny dla uczniów.

Podczas zajęć profilaktycznych wychowawcy świetlicy rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, wdrażali zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy, na przerwach, na korytarzach szkolnych, przed szkołą, na boisku, w domu i omawiali inne niebezpieczne sytuacje, które obserwują na co dzień.

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego. Poznali również ważne numery telefonów alarmowych oraz brali udział w zabawach ruchowych i scenkach dramowych utrwalających zdobyte wiadomości na temat bezpieczeństwa i zachowań w trudnych sytuacjach.

Zostały zrealizowane także następujące programy i zajęcia profilaktyczne:

 1. „Moje bezpieczeństwo”.
 2. „Droga i ja”.
 3. „Bezpieczna droga do szkoły”.
 4. „Bezpieczna droga – poznajemy znaki drogowe”.
 5. „Bezpieczne zabawy”. 

Uczniowie rozwiązywali również zagadki, rebusy i krzyżówki związane z bezpieczeństwem.

Podczas zajęć czytelniczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami następujące wiersze:

 1. W. Faber „Światła na skrzyżowaniu”
 2. W. Badalska „Przechodzimy przez ulicę”
 3. T. Śliwiak „Zielone światło”
 4. M. Przewoźniak „Znaki drogowe”

We wrześniu realizowane były również następujące programy adaptacyjne:     

 1. „Poznajmy się ”
 2. „Razem bawimy się i uczymy – świetlica naszym drugim domem”.

Programy te miały na celu integrację zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych. Dzieci zostały zapoznane także z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy i zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545