Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Ósmoklasisto!

W najbliższy piątek 8 lipca 2022 roku od godziny 8.00 będziesz mógł odebrać swoje zaświadczenie potwierdzające wynik egzaminu ósmoklasisty. Przypominamy, że dokument ten jest niezbędny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, który należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Skip to content