Ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole

Ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole

17 czerwca ósmoklasiści zakończyli naukę w naszej szkole. Po przekazaniu sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom absolwenci złożyli ślubowanie.

Pan Dyrektor Adam Wojerz i wychowawcy wręczyli najlepszym absolwentom nagrody książkowe, sportowcy, którzy wielokrotnie reprezentowali Szkołę otrzymali pamiątkowe medale, zaś członkinie chóru „Allegretto” – pamiątkowe statuetki. Zaszczytny tytuł Pierwszego Ucznia Szkoły przyznany został Nikoli Lesiak z kl. 8a. Pan Dyrektor wręczył także podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Szkoły.

Ósmoklasiści w części artystycznej wspominali lata spędzone w Hoffmanówce, wyrażając przy tym wdzięczność rodzicom i nauczycielom, a potem zatańczyli poloneza.

Na koniec wychowawcy, przy pomocy przedstawicieli uczniów klas siódmych, wręczyli wszystkim absolwentom pamiątkowe „Superjedynki”.

Po krótkiej przerwie uczniowie bawili się na pożegnalnej dyskotece.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Anna Damian i Dorota Sudoł

Skip to content