ÓSMOKLASISTO!!!

ÓSMOKLASISTO!!!

Procedury przebiegu egzaminu w dniach 25 – 27 maja 2021 r.

Zdający przychodzą do szkoły w dniach egzaminu o godzinie: 

kl. 8a – 8.25

kl. 8b – 8.30

kl. 8c – 8.35

 1. Korzystają z wejścia przez salę gimnastyczną.
 2. Oczekując na wejście do budynku szkoły czy sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny odstęp – minimum 1,5 metra od innych osób.
 3. Każdy zdający wchodzi do budynku w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz dokonuje przy wejściu dezynfekcji rąk.
 4. Przy wejściu do budynku po odnotowaniu przez dyżurującego nauczyciela obecności każdy zdający udaje się na II piętro do wskazanej sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym telefonów, książek, maskotek, itp. 
 6. Rzeczy, które mimo wszystko zostaną przyniesione przez zdających, a których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej należy zdeponować u nauczycieli dyżurujących w wyznaczonym do tego miejscu.
 7. Członkowie ZN w wyznaczonym miejscu przed salą egzaminacyjną dokonują losowania numerków stolików i sprawdzenia tożsamości zdających.
 8. Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca zdający może zdjąć maseczkę odsłaniając usta  i nos. Zdający musi pamiętać o ponownym zasłonięciu twarzy gdy będzie odbierał arkusz egzaminacyjny od członka ZN,  gdy podchodzi do niego członek ZN aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
 9. Przed rozpoczęciem  egzaminu            przewodniczący           ZN        przekazuje            informację zdającym  o obwiązujących zasadach bezpieczeństwa:
 10. zakazie kontaktowania się z innymi,
 11. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami ZN, wyjściu do toalety i wyjściu z Sali po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 12. niedotykania dłońmi okolic, twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 13. zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu.
 14. Po podniesieniu ręki sygnalizującej zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający po sprawdzeniu arkusza przez nauczyciela wychodzi z sali tą samą drogą zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Jeżeli kilu uczniów zasygnalizuje ukończenie egzaminu w tym samym czasie  komisja będzie wypuszczać kolejno uczniów co  minutę.
 15. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną jeżeli zakończył pracę z arkuszem najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 16. Po opuszczeniu sal egzaminacyjnych zdający powinni z zachowanie wymogów bezpieczeństwa (odpowiedni odstęp minimum 1,5 metra) opuścić budynek i teren szkoły i udać się do domu. Wrażeniami po każdej części egzaminu zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać powinni spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.
Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545