Nasza Patronka

KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA urodziła się 23 listopada 1798 roku w Warszawie . Była trzecią córką państwa Tańskich.
W wyniku III rozbioru Polski rodzice Klementyny Tańskiej utracili majątek i pozostawali w trudnej sytuacji materialnej. Poprawiła się ona nieco kiedy Jan Łuczewski oddał panu Tańskiemu w dzierżawę wioskę Wyczułki.
Klementyną zajmowała się wtedy niańka, która upuszczając ją doprowadziła do trwałego kalectwa dziewczynki.
W 1801 roku Tańscy przenieśli się do Puław na dwór księcia Czartoryskiego gdzie ojciec Klementyny objął urząd sekretarza. Ona sama nie pojechała z rodzicami, lecz zabrana została przez panie Szymanowskie do Izdebna. W domu tym otrzymała gruntowne wykształcenie według wzorów francuskich (modne oczytanie, dobrą znajomość języka francuskiego, spory zasób wiadomości). Każdego lata Klementyna widywała rodziców i siostry, którzy przyjeżdżali w odwiedziny do Izdebna, ale bardzo tęskniła za rodziną. Dlatego po śmierci męża matka, przenosząc się z Puław do Warszawy w 1817 roku zabiera Klementynę do siebie. Pod wpływem matki i bywających w jej domu Jana Pawła Woronicza i Michała Wyszkowskiego zaczęła Klementyna Tańska sięgać po nieznane jej do tej pory skarby literatury polskiej. Zajmując się kształceniem młodszej siostry i innych dziewcząt podejmuje pierwsze próby pisarskie (jej drobne wyprawki literackie zakwalifikowano do druku w „Pamiętniku Warszawskim”). W 1818 roku ukazuje się jej pierwsza książka „Pamiątka po dobrej matce” – zbeletryzowany traktat moralno- pedagogiczny, stanowiący przeróbkę niemieckiej książki dostosowaną do polskich realiów. Książka ta przynosi jej znaczną popularność. Dlatego zachęcona sukcesem wydaje kolejne dzieła o podobnej tematyce: „Powieści moralne dla dzieci” ( 1820 ), „Amelia matką” (1822- 24) i „Wiązanki Helenki” (1823 ).
W latach 1824 – 1828 Klementyna Tańska wydaje pierwsze w Polsce czasopismo dziecięce „Rozrywki dla dzieci” oraz zajęła się pisaniem powieści opowiadań o tematyce historycznej – „Listy Elżbiety Rzeczyckiej” (1824), „Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach Augusta III pisany” (1825).
Na imieninach matki (8 września 1822 r. ) Klementyna Tańska poznaje swojego przyszłego męża Karola Hoffmana – uczonego, historyka i publicystę. W roku 1829 Tańska wychodzi za mąż . W domu Hoffmanów odbywają się zebrania o charakterze patriotycznym, na których bywa między innymi K.Brodziński.
Po upadku powstania listopadowego w obawie przed aresztowaniem Hoffmanowie wyjeżdżają do Drezna, a potem na stałe do Paryża. Tutaj pisarka zakłada pensjonat dla dziewcząt polskich i pisze dla nich „Historię powszechną” , „Encyklopedię podręczną czyli zbiór ciekawych wiadomości dla panien” , „Karolinę”(1839) i „Krystynę”(1841). Po przewlekłej chorobie i ciężkiej operacji 21 września 1845 roku Klementyna z Tańskich Hoffmanowa umiera w Passy pod Paryżem. Pochowano ją na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu .

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545