Jadłospis - stołówka szkolna - 26.06.2023 - 7.07.2023


Rodzice proszeni są o informowanie o nieobecności dziecka na obiedzie co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz.8.00 w dniu nieobecności nr tel.14-636-37-40 wew.36 lub 21,23 Nieobecności zgłaszane później lub niezgłoszone nie będą uwzględniane w odpisach.


Uwaga!!!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie informuje, że od dnia 1 września 2020 roku dokonywanie wpłat za obiady będzie możliwe tylko na przelew na rachunek bankowy szkoły.
UWAGA! Od 1 maja 2021 roku zmiana numeru rachunku bankowego!!!
Nowy numer rachunku: 68 1020 4955 0000 7902 0267 7375

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 01 stycznia 2023 r. stawka żywieniowa za jeden obiad dwudaniowy wynosić będzie 4,50 zł.