Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018
Zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji to czas refleksji i podsumowania wszystkich działań w świetlicy szkolnej. 

Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 przebywały w naszej świetlicy uczestniczyły w różnych formach zajęć: edukacyjnych, czytelniczych, plastycznych, profilaktycznych, ruchowych, ekologicznych, psychoedukacyjnych, biblioterapeutycznych, patriotycznych oraz muzycznych.

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, talenty a także uczyli się odpowiedzialności oraz kształtowali swoje charaktery. Uczestniczyli również w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, sprawnościowych i konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w zespole. Stosując odpowiednie formy pracy i metody aktywizujące  rozwijali  u  uczniów zdolności do twórczego wysiłku.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej  i  funkcjonowania w grupie,  rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Dzieci w naszej świetlicy miały czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystały z licznych gier i zabawek zgromadzonych  w świetlicy. Organizowane były dla nich  gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć o różnym charakterze. 

Dla wychowanków świetlicy zorganizowana została zabawa andrzejkowa połączona z  wróżbami oraz bal karnawałowy z licznymi atrakcjami i wyborem króla i królowej balu.
Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów były zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym.  W trakcie zajęć  wychowankowie poznawali różne techniki plastyczne. Prace dzieci na bieżąco były eksponowane na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów na korytarzu szkolnym. W ramach pracy świetlicy zorganizowane zostało kółko plastyczne.
Uczniowie naszej  świetlicy wzięli udział w konkursie plastycznym  „Kolorowa łąka”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w ramach projektu ”Osiemnastka” na tropie talentów”, w konkursie plastycznym pt. „Rakietą w kosmos” zorganizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie oraz w konkursie plastycznym „Bezpiecznie z wodą i przyrodą”  organizowanym przez Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe UKS Olimpijczyk Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijały ich zainteresowania czytelnicze. W ramach zajęć czytelniczych organizowane były: „Piątki z książką”, „Poranki z książką”  oraz „Zaczarowany tydzień”.

Dużą uwagę zwrócono również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtowano u uczniów postawy patriotyczne, poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęcono na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią  oraz  w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku,  jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. 

Uczniowie brali udział także w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem było  kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie bardzo chętnie  uczestniczyli  również w zajęciach umuzykalniających  i ruchowych.

Wychowawcy świetlicy prowadzili także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic. Włączyli się w akcje: „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna Zbiórka Żywności – Boże Narodzenie 2017”, „Wielkanocna Zbiórka Żywności 2018” , a także w Dzień Otwarty Szkoły i Piknik z Jedynką.

Odbył się kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rodziców i nauczycieli.

Uczniowie uczestniczyli w akcji plakatowej „Nie ma dzieci, są ludzie. Dzieci oczami dziecka”- w ramach Kampanii Białej Wstążki.

Świetlica współpracowała  z Wolontariatem Gimnazjum nr 1 i Samorządem Uczniowskim SP 1 oraz biblioteką szkolną.
Włączyła się w akcję ”O czym marzą bezdomne zwierzęta” , a także w projekt  „Noc sów”, której głównym celem  było  współorganizowanie  konkursów o sowach, zajęć plastycznych, a także podchodów w ciemności z licznymi zadaniami do wykonania oraz projekcji filmu o sowach.

 W ramach pracy świetlicy zostały zorganizowane następujące wyjścia na zajęcia o różnym charakterze:

  • Galeria Aniołowo – warsztaty plastyczne ”Decoupage 3D”, „Bałwanki, szmacianki”;
  • Muzeum Okręgowe – zwiedzenie wystawy pt. „Dawne zawody” – lekcja   muzealna;
  • Warsztaty bożonarodzeniowe;
  • Panorama Siedmiogrodzka – wspomnienie o Józefie Bemie – zajęcia plastyczne;
  • Warsztaty wielkanocne  – zajęcia plastyczne;
  • Muzeum Etnograficzne – zajęcia muzealne;
  • Miejska Biblioteka Publiczna. Oddział dla dzieci i młodzieży – „Dzieje książki i pisma” oraz  warsztaty savoir-vivre;
  • Pałac Młodzieży w Tarnowie – wizyta studyjna dla wychowanków. Zapoznanie z placówką oraz wzięcie udziału w  zajęciach plastycznych.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa, eliminowali wszelkie objawy agresji, współpracowali z  Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Formą podziękowania i nagrody za aktywny udział uczniów w życiu świetlicy  były wręczone przez wychowawców na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Wyróżnionym dzieciom bardzo serdecznie gratulujemy.

A teraz nadszedł czas na  długo wyczekiwany i zasłużony przez dzieci odpoczynek oraz  zbieranie sił  na przyszły rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji pełnych niezapomnianych przygód i wrażeń !!!

Małgorzata Fal

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545