Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej

Kolejny rok nauki za nami, więc nadszedł czas na podsumowanie wszystkich działań w świetlicy szkolnej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 przebywali w naszej świetlicy, uczestniczyli w różnych formach zajęć: wychowawczych, edukacyjnych, czytelniczych, biblioterapeutycznych, plastyczno – technicznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, patriotycznych, ekologicznych, ruchowych, muzycznych oraz bębniarskich.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci rozwijały swoje zainteresowania, talenty a także uczyły się odpowiedzialności i kształtowały swoje charaktery. Uczestniczyły również w różnych konkursach: plastycznych, muzycznych, czytelniczych, literackich, sprawnościowych oraz konkursach wiedzy.

Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtowali  u wychowanków umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażali zasady prawidłowego współdziałania w grupie. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijali zdolności do twórczego wysiłku.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej  i  funkcjonowania w grupie,  rozwijanie zainteresowań, pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Dzieci w naszej świetlicy miały czas na odpoczynek i swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystały z licznych gier i zabawek zgromadzonych  w świetlicy. Organizowane były dla nich  gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć o różnym charakterze.

Dla wychowanków świetlicy zorganizowana została Zabawa Andrzejkowa połączona z licznymi  wróżbami  oraz  Mikołajki, Bal  Karnawałowy, Walentynki  i  Dzień Dziecka.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. W trakcie zajęć dzieci poznawały nowe techniki plastyczne. Prace plastyczne uczniów na bieżąco były eksponowane na gazetkach ściennych, jak również w galerii prac uczniów w korytarzu szkolnym.

Uczniowie naszej  świetlicy wzięli udział w konkursie plastycznym „Posłuchaj jak bije zielone serce przyrody”, zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Piękny Umysł” w Częstochowie.

W ramach projektu ”Osiemnastka” na tropie talentów”, dzieci uczestniczyły w  konkursie plastycznym pt. ”Mój sposób na zdrowy styl życia” zorganizowanym  przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tarnowie oraz w kampanii profilaktycznej ”Bezpiecznie z wodą i przyrodą” organizowanej przez Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, UKS Olimpijczyk i  Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Uczniowie uczestniczyli również w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci świetlicowych „Pomidorek czy szczypiorek – inspiracje wierszami Jana Brzechwy”, którego organizatorem była  Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach a także w konkursie „Tacy sami, choć tacy różni” w ramach kampanii „Biała wstążka” oraz w  licznych  konkursach  zorganizowanych  przez  wychowawców  naszej  świetlicy.

We wszystkich wymienionych powyżej konkursach wychowankowie świetlicy niejednokrotnie zdobywali miejsca na podium i liczne wyróżnienia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły także w zajęciach czytelniczych i biblioterapeutycznych, które rozwijały ich zainteresowania czytelnicze. W trakcie zajęć omawiały przeczytane przez wychowawców książki, zachęcały się wzajemnie do korzystania z biblioteki szkolnej i jej księgozbioru, jak również przedstawiały korzyści płynące z czytelnictwa. W ramach zajęć czytelniczych uczniowie uczestniczyli w konkursie na samodzielnie napisaną książkę „Jestem pisarzem”.

Dużą uwagę zwrócono również na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtowano u uczniów postawy patriotyczne, poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie słowa Ojczyzna a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych.

Wiele czasu poświęcono na zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w szkole i poza nią  oraz  w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacyjnego odpoczynku,  jak również na zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Uczniowie brali także udział  w zajęciach o tematyce ekologicznej, których głównym celem było  kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i rozwijanie zachowań proekologicznych.

Nasi wychowankowie bardzo chętnie  uczestniczyli  również w zajęciach umuzykalniających, ruchowych oraz zajęciach z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych – pedagogika cyrku.

Nowością w tym roku szkolnym były zajęcia muzyczne – warsztaty bębniarskie – nauka gry na afrykańskich bębnach  ”djembe”, organizowane dla uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Podczas zajęć uczniowie uczyli się prostych rytmów, tworzyli ilustrację muzyczną do opowiadanych historii, grali indywidualnie, z podziałem na role oraz grupowo.

Przy okazji dzieci zapoznały się z elementami kultury zachodniej Afryki, geografią tego regionu, występujących tam zwierzętach i roślinach. Zajęcia  służyły nie tylko nauce gry, ale również integracji grupy, uczyły współpracy, tolerancji, uwrażliwiały na otaczający nas świat dźwięków.

W ramach pracy świetlicy zorganizowane zostały następujące wyjścia  do Muzeum Okręgowego w Tarnowie: „Uwaga! Pociąg! – zajęcia edukacyjno-plastyczne „Bożonarodzeniowe zajęcia – stroik świąteczny”.

Wychowawcy świetlicy prowadzili także szereg zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ważnych świąt i rocznic. Włączyli się w akcje: „Świąteczna Zbiórka Żywności – Boże Narodzenie 2018”, „Podziel się posiłkiem – Wielkanoc 2019”, „Cała Polska czyta dzieciom – świetlica czyta dzieciom”, „Światowy Dzień Turystyki”, ”Światowy Dzień Zwierząt”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, ”Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Bezpieczeństwo w sieci – bezpieczny internet”, „Czytam  sobie – mogę być kim chcę”, „Ogólnopolska Kampania Białej Wstążki”, „Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem”.

Wzięli udział w  Dniach Otwartych Szkoły, organizując  zajęcia dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Brali także udział w Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę organizując konkurs plastyczny „Polska moją Ojczyzną”, zajęcia o charakterze patriotycznym oraz wykonali dekoracje okolicznościowe. Wzięli również udział w Święcie  Patronki Szkoły Klementyny Hoffmanowej  poprzez zorganizowanie konkursu czytelniczego ”Czytamy bajki dla dzieci”.

Odbyły się również zajęcia otwarte „Powitanie zimy”, „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, „Choinkowe radości – magia Świąt Bożego Narodzenia” i „Poznajemy zawody”  oraz kiermasz kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem wychowawców.

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele pracujący w świetlicy  pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbali  o kulturę zachowania i słowa eliminując wszelkie objawy agresji. Współpracowali z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi, logopedą, terapeutą  pedagogicznym, pielęgniarką szkolną i policjantem dzielnicowym w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali  rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Formą podziękowania i nagrody za aktywny udział uczniów w życiu świetlicy,  były wręczone przez wychowawców na zakończenie roku szkolnego 2018/2019  pamiątkowe „Dyplomy uznania za Twoje starania” i upominki.

Wyróżnionym dzieciom bardzo serdecznie gratulujemy!

A teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i zbieranie sił na przyszły rok szkolny.

WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH ORAZ SŁONECZNYCH WAKACJI,  PEŁNYCH NIEZAPOMNIANYCH PRZYGÓD !!!

Małgorzata Fal

fot. Monika Dalczyńska

 

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545