PÓŁKOLONIA LETNIA W SP1- zasady naboru

PÓŁKOLONIA LETNIA W SP1- zasady naboru

PÓŁKOLONIA LETNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ  W TARNOWIE

W TERMINIE  OD 12 LIPCA  DO 23 LIPCA

Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2021 r.  

W przypadku zmian przepisów w związku z panującą epidemią, poniższe zasady mogą ulec zmianie!

Półkolonie przeznaczone  są  dla  uczniów  publicznych  i  niepublicznych  szkół  podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI), mających  adres  zamieszkania  na  terenie  miasta  Tarnowa  lub  uczęszczający  do  szkoły  mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa. W miarę wolnych miejsc, od 24 maja 2021 r. przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w szkole.

Organizatorzy  zapewniają  opiekę  w  godz. 700–1600,  drugie  śniadanie,  obiad, podwieczorek  oraz  program  zajęć . Szczegółowe  regulaminy  poszczególnych  półkolonii  ustalą Dyrektorzy Szkół.

Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 480 zł brutto (czterysta osiemdziesiąt złotych  00/100  brutto). Dla  posiadaczy  Karty  Tarnowskiej  Rodziny obowiązuje  odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności.

DANE DO WPŁATY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej  w Tarnowie  

Konto: Bank PKO BP
68 1020 4955 0000 7902 0267 7375  ( w tytule wpisać  imię i nazwisko uczestnika oraz klasa i szkoła)

Informacja na temat półkolonii w innych terminach – kliknij

Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie

w dniu 5 maja 2021 r. od godziny 8.00, do godziny 15.00 w dniu 6 maja 2021 r.

O zakwalifikowaniu  ucznia  na  półkolonie,  opiekunowie  prawni  zostaną  zawiadomieni  drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.

W terminie do 21 maja  2021  r.  do  godziny  14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

 1) wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,

2) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada

3) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do   systemu elektronicznego ( do pobrania z systemu)

4) dowód wpłaty  (potwierdzenie przelewu z baku lub pocztowy dowód wpłaty).

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii, będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji wniosków tj. w dniu 5 maja 2021 r. od godziny 8.00, do godziny 15.00 w dniu 6 maja 2021.

 Link  do zapisu w turnusie II w SP1  https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545