Projekt „Profilaktyka z Hoffmanówką”

Projekt „Profilaktyka z Hoffmanówką”

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Projekt „Profilaktyka z Hoffmanówką” ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, rozwijanie umiejętności życiowych (społecznych i emocjonalnych), jak również zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole.

W ramach dni profilaktyki z Hoffmanówą odbyły się spotkania wychowawczo-profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII:

  • 23 października – warsztaty dla uczniów klas VIII z panem Stanisławem Koćwinem; realizacja elementów programu „Godność człowieka” – „Zachowania ryzykowne”.
  • 23 października – program profilaktyczny „Debata” dla uczniów klas VII (celem jest wzmocnienie postaw proabstynenckich), realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego dla Miasta Tarnowa.
  • 24 października – spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej dla uczniów klas IV i VI (rozwijanie tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych).
  • 24 października – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas V z funkcjonariuszem Policji panem Grzegorzem Krupą „Zagrożenia w sieci” oraz „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”.

Patrycja Sikorska

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545