Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Sławomir LUDWA
Przewodniczący
Margareta LESZCZYŃSKA-JANOSZ
Zastępca
Anna REISING Skarbnik
Lilianna GOŁASZEWSKA Sekretarz
Skip to content