Razem lepiej

Razem lepiej

Nie musimy wszystkich bezwzględnie akceptować, ale lubić już tak! Czy da się lubić kolegów i koleżanki z klasy? Takie i podobne problemy próbowaliśmy rozwiązywać na godzinie wychowawczej w klasie IV a. Działania, które dziś podjęliśmy mają na celu sprawniejsze funkcjonowanie klasy oraz wyrobienie w uczniach poczucia, że są grupą, do której każdy wnosi coś innego, mają one także wzmocnić samoocenę tych uczniów, którzy źle czują się w klasie oraz ukazać im możliwości zmiany. Wszystkich zaś powinny zachęcić do niesienia pomocy i postępowania takiego, aby innym było z nimi dobrze.

Joanna Budzik

Skip to content