Regulacja prawna kształcenia na odległość

Regulacja prawna kształcenia na odległość

Dnia 20 marca 2020r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ( men.gov.pl ) ukazała się informacja dotycząca organizacji kształcenia na odległość.

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Skip to content