Rekrutacja

Rozpoczynamy nabór do klas I na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 w terminach:

– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  od dnia 20 stycznia 2021r.

– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 8 marca do 20 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00.

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).

Druki do zapisu i wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej:

Druk o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem

Zarządzenie Prezydenta – Harmonogram Rekrutacji

Uchwała nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content