Relacja doradcy zawodowego z udziału w I Branżowej Giełdzie Pracy

Relacja doradcy zawodowego z udziału w I Branżowej Giełdzie Pracy

Dostrzegając aktualną sytuację w kształceniu uczniów w kierunkach zawodowych jak również wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie wspólnie z partnerami wydarzenia:

> Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,
> Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie,
> Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
> oraz firmą Yabimo

Zorganizowało w dniu 8 lutego 2018 r. pierwszą w regionie Branżową Giełdę Pracy połączoną z konferencją: „Edukacja branżowa – nowe możliwości rozwoju i pracy”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Program przedsięwzięcia obejmował dwa moduły tj.
Pierwszy moduł dotyczył:
> możliwości zwiedzania stoisk wystawienniczych z prezentacją partnerów szkoły
> oraz firm i instytucji związanych z rynkiem pracy.

Drugim modułem :
>była konferencja, która według założeń organizatorów stała się platformą wymiany myśli i możliwością wspólnej dyskusji o kształcie branżowego filara edukacji.

Organizator wydarzenia pozwolił na to , aby Branżowa Giełda Pracy stała się swoistym rynkiem pracy – podczas którego, zwłaszcza absolwenci szkół branżowych mogli uzyskać informację o:
> aktualnych ofertach pracy,
> zapoznać się ze strukturą konkretnych zawodów,
> zapoznać się w oczekiwaniami pracodawców.

Spotkanie stało się również okazją do poznania różnych form kształcenia doskonalącego w CKZiU oraz sposobnością do nawiązania planów współpracy niektórymi pracodawcami na gruncie doradztwa edukacyjno-zawodowego tj.
>Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
>Tarnowskim Klasterem Przemysłowym (Zakładem Produkcyjnym ARLEN –TEC Sp.z.o.o.)

>>Zobacz Program I Branżowej Giełdy Pracy w CKZiU

>>Zobacz artykuł w „ BIULETYNIE BRANŻOWYM” Nr 1,2018 nt. współpracy naszej szkoły z CKZiU. pt. „Zasmakowani w zawodzie”.(str.10)-dotyczący realizacji edukacji branżowej

Opracowanie: Magdalena Szpunar –/ Doradca zawodowy w SP1 w Tarnowie

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545