Rozdanie nagród za rok szkolny 2019/2020

Rozdanie nagród za rok szkolny 2019/2020

W dniu 2 października uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie) otrzymali nagrody książkowe od wychowawców i Dyrekcji Szkoły podczas apeli zorganizowanych w dwóch grupach wiekowych – klasy V-VI oraz VII-VIII.

Uczniowie klas II-IV otrzymali pamiątki ukończenia klasy od swoich wychowawców w salach lekcyjnych, a laureaci konkursów – także nagrody książkowe i upominki.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

fot. Dorota Sudoł, Anna Kopeć, Joanna Kloc

Skip to content