Spotkania z dzielnicowym

Spotkania z dzielnicowym

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie zorganizowane zostały spotkania dla uczniów  klas VI b i c  z panem dzielnicowym Grzegorzem Krupą KP – Zachód w Tarnowie. W najbliższym czasie również klasa VI a weźmie udział w tego typu zajęciach.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas tych zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich. Miały one charakter edukacyjno – profilaktyczny, ponieważ z jednej strony wzbogaciły wiedzę uczniów o zagadnienia prawne, a z drugiej uświadomiły, które czyny są zabronione i jakie mogą wynikać z nich konsekwencje. Młodzi ludzie często popełniają wykroczenia lub przestępstwa, nie uświadamiając sobie nawet, że zrobili coś zabronionego. „To miał być kawał, nudziło się nam i nie pomyśleliśmy” – to częste tłumaczenia, ale nie zwalniają one od  odpowiedzialności. Dzięki spotkaniu z funkcjonariuszem Policji uczniowie naszej szkoły być może unikną nieprzyjemnych incydentów.

Patrycja Sikorska

Skip to content