Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”

Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”

Na zaproszenie uczniów z klasy VI C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w spotkaniu z młodymi ludźmi – lekcji zorganizowanej przez nauczyciela historii panią Jolantę Żurowską. Zaproszeni goście to dawni działacze „Solidarności” –Antoni Lis i Roman Socha, a także Władysław Żabiński jeden z założycieli „Solidarności” Rolników Indywidualnych oraz przedstawiciel tarnowskiej delegatury – Janusz Sikorski.
Spotkanie ze świadkami najnowszej historii Polski miało na celu przybliżenie młodzieży postaci, miejsc i wydarzeń z lat osiemdziesiątych. Popularyzowanie wiedzy właśnie w taki sposób to doskonała okazja do rozbudzenia zainteresowań historią tego „ruchu” oraz kultywowanie i upowszechnienie ideałów i wartości „Solidarności” szczególnie wśród młodego pokolenia. Podczas zajęć uczniowie mogli zapoznać się z historią naszego regionu i miasta Tarnowa związaną z okresem powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w latach osiemdziesiątych. Bezpośrednie relacje i opowieści „żywych świadków historii” – uczestników tamtych wydarzeń stanowiły dla młodzieży niezwykłe przeżycie, które zostało wzbogacone licznymi materiałami źródłowymi w postaci, prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek. Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu z „Ludźmi Solidarności” to niewątpliwie ważne wydarzenie dla każdego młodego człowieka, zainteresowanego najnowszą historią Polski.

Dziękujemy !
Opracowanie tekstu: Jolanta Żurowska

Skip to content