Spotkanie ze „świadkiem historii”

Spotkanie ze „świadkiem historii”

Stan wojenny w Polsce – spotkanie ze „świadkiem historii”.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze, na czele których stał gen. Wojciech Jaruzelski, wprowadziły w Polsce stan wojenny. W działania operacyjne zaangażowanych zostało 30 tysięcy funkcjonariuszy i ponad 70 tysięcy żołnierzy. Zatrzymania, nakazy, aresztowania i represje stały się faktem, tysiące ludzi związanych z opozycyjnymi strukturami „Solidarności” zostało internowanych.

W 41 rocznicę tamtych wydarzeń uczniowie kl. 8 D na lekcji wiedzy o społeczeństwie gościli Panią Annę Krakowską, naocznego świadka i uczestnika grudniowych zdarzeń. Pani Anna pomogła młodym ludziom, poprzez swoje relacje lepiej zrozumieć rzeczywistość stanu wojennego i klimat tamtego czasu.
Dopełnieniem spotkania był krótki film, który obejrzeli uczniowie podczas zajęć, prezentujący represje władzy komunistycznej oraz formy oporu społecznego. Zorganizowana wcześniej przez panią Dorotę Sadko „artystyczna instalacja” – z której skorzystaliśmy podczas naszej lekcji – zawierająca eksponaty z lat osiemdziesiątych, przybliżyła młodzieży okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, a także realia życia dnia codziennego.

Opracowanie tekstu: Jolanta Żurowska

fot. Jolanta Żurowska

Skip to content