Stołówka

JADŁOSPIS 

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej

 

Wpłat za obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie należy dokonywać

 na konto bankowe do 10-tego dnia każdego miesiąca

Nr konta do wpłat bank PKO BP: 68 1020 4955 0000 7902 0267 7375

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest odpłatność.

Informację o wysokości opłaty otrzymujecie Państwo na podanego przy zapisie na obiady maila.

Stawka żywieniowa za jeden obiad dwudaniowy wynosi  4,50 zł.

Zgłaszanie nieobecności

Intendent: 146363740 wew. 23

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić po zgłoszeniu nieobecności telefonicznie lub osobiście do godziny 8.00-ej danego dnia.

Odliczenie następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

Skip to content