„SZKOŁA PAMIĘTA”

„SZKOŁA PAMIĘTA”

„Dajemy korzenie i skrzydła”
Korzystając z dorobku ponad stusześćdziesięcioletniej działalności Szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więzi z tradycją i kulturą, środowiskiem, małą i wielką ojczyzną…

Misją szkoły jest budzenie w naszych uczniach poczucia przynależności do „małej i wielkiej ojczyzny”, pielęgnowanie pamięci

o bohaterach, historii zarówno Szkoły, Tarnowa jak i Ojczyzny.

Akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Szkoła pamięta” wpisuje się w działania jakie od lat podejmowane są w naszej placówce. Jak co roku uczniowie z wychowawcami udali się na Stary Cmentarz w Tarnowie, nie tylko aby zapalić znicze na znak pamięci ale również uporządkować groby zapomniane, zaniedbane i przy nich również pochylić się w modlitwie. Uczniowie odwiedzili również  Pomnik poległych w powstaniu styczniowym 1863 r. będący mogiłą z głazów piaskowca, zwieńczoną dużym krzyżem. Na jej frontonie znajduje się żeliwna tablica z napisem: “1863 Poległym za Ojczyznę”. Na pomniku znajduje się 300 marmurowych tabliczek z nazwiskami poległych powstańców. Pomnik otaczają groby zmarłych   i poległych legionistów oraz pomnik grobowy Rufina Piotrowskiego – powstańca, sybiraka, pamiętnikarza i nauczyciela tarnowskich szkół, który zmarł w 1872 r. w Tarnowie.

Szczególną opieką otoczyli kwaterę XX, w której spoczywa między innymi zasłużony dla Tarnowa burmistrz Tadeusz Tertil.

Nie zapomnieli również odwiedzić grobów wieloletnich nauczycieli i dyrektorów naszej szkoły m.in.:

Heleny Hollender, która pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach  1893-1898, za jej kadencji rada miejska na wniosek prof. Franciszka Habury nadała w 1898 r. szkole żeńskiej na Strusinie imię Klementyny Hoffmanowej.

Anieli Burgielskiej, która była kierownikiem szkoły w bardzo ważnym dla Polski i Polaków momencie czyli w latach 1917-1918, przeprowadziła szkołę przez trudny okres I wojny  światowej, przez lata nędzy, głodu i chłodu. W 1918 roku przeszła na emeryturę mając 55 lat. Zmarła w Tarnowie     w 1942 roku.

Mieczysława Ługowskiego, który był wieloletnim nauczycielem języka polskiego, jak również pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Zmarł przedwcześnie w 1997 roku, w wieku 53 lat.

Wychowawcy z uczniami udali się również na  spacer „Śladami miejsc pamięci” m.in. Pomnik Ofiar Wojny i Faszyzmu, Skwer Starej Synagogi, Plac Więźniów Auschwitz i Plac Ofiar Katynia.

W dniach od 31 października do dnia 2 listopada 2019 r. wolontariusze z klas VII i VIII wzięli udział w dorocznej Kweście patriotycznej odbywającej się pod hasłem: „Ocalamy polskie groby i miejsca pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich”.

Zebrane fundusze na renowację i odbudowę mogił polskich – w kwocie: 1.454,64 zł – zostały przekazane  do siedziby Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Tarnowie

Akcja dała również sposobność  kwestującym uczestnikom odwiedzenia i chwili zadumy nad grobami żołnierzy, ofiar znanych i nieznanych z okresu II wojny światowej. Zapalone znicze i modlitwa były wyrazem uczczenia  tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, co stanowi szczególną wymowę w roku 2019, w którym  obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszeniem Maltańska Służba Medyczna w Tarnowie zorganizowała również  zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie

Listopadowe dni i uroczystości są dla każdego czasem zadumy i refleksji nad przemijaniem życia, w naszej szkole są też dodatkowo czasem przypominania najmłodszym o ludziach, którzy swoim życiem odcisnęli piętno w historii i zasłużyli się dla lokalnej społeczności o czym również nie zapomnieliśmy podczas zajęć świetlicowych oraz  tworząc gazetki patriotyczne.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

składa serdeczne podziękowania

wszystkim uczniom oraz nauczycielom
za zaangażowanie w projekt „Szkoła Pamięta”

 

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545