Tutoring

Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:

 • Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
 • Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
 • Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
 • Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
 • Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
 • Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
 • Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
 • Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

Wszyscy uczniowie klas czwartych zostali objęci tutoringiem rozwojowo-wychowawczym, zaś uczniowie klas V-VII uczestniczą w tutoringu rozwojowym. W sumie w naszej szkole tutoringiem objętych zostało ok. 140 uczniów.

Tutorami w klasach czwartych będą następujący nauczyciele:

 • Hanna Szumlańska, Anna Pędrak (w kl. IV a)
 • Joanna Kloc, Anna Damian, Marzena Żmuda, Dorota Sudoł (kl. IV b)
 • Patrycja Janiszewska-Przeklasa, Małgorzata Szczepanik Krzysztof Molczyk (kl. IV c)
 • Mariola Czuba, Agnieszka Jadach, Partycja Sikorska (kl. IV d).

Tutorami dla uczniów klas V-VII będą nauczyciele: Renata Brzezińska, Joanna Budzik, Grażyna Klimowicz, Anna Kopeć, Krzysztof Molczyk, Andżelika Pach, Magdalena Sowa-Hebda, Dorota Sudoł, Sylwia Szafarz-Zakrzewska oraz Jolanta Szatko.

Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.

Tutoring szkolny to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie tutora, czyli osoby dbającej o podopiecznego z tym podopiecznym. Jest on nastawiony na wspieranie ucznia i służy rozwojowi dziecka.

Istotą tutoringu jest nawiązanie relacji (tutor – podopieczny). Będziemy się wzajemnie poznawać, wspólnie określać cel podopiecznego, czyli ucznia (np. jakaś pasja) a zadaniem tutora (a czasem i rodziców/opiekunów) będzie pomoc w realizacji celu.

Spotkania tutorskie z założenia odbywają się raz w miesiącu, ale współpraca tutora i podopiecznego jest ciągła. Czasem (np. raz w półroczu) w takich spotkaniach tutora z podopiecznym uczestniczyć będą rodzice/opiekunowie.

Więcej o tutoringu – patrz – ulotka.

Nauczyciele naszej szkoły od wakacji uczestniczą w kursie przygotowującym ich do roli tutorów.

Sylwia Szafarz-Zakrzewska

fot. Patrycja Sikorska

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dot. tutoringu:

Wprowadzenie w tutoring

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545