Udział w Marszu Młodzieży Czerwonokrzyskiej

Udział w Marszu Młodzieży Czerwonokrzyskiej

W ramach tygodnia PCK uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w Marszu Młodzieży Czerwonokrzyskiej, który przeszedł ulicami miasta Tarnowa.
Podstawową misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
W tym roku przypada 156 rocznica założenia Czerwonego Krzyża. Inicjatorem powstania tej organizacji był szwajcarski Noblista, Henry Dunant.

Skip to content