Udział w miejskim projekcie edukacyjnym: Narodowe Święto Niepodległości.

Udział w miejskim projekcie edukacyjnym: Narodowe Święto Niepodległości.

Nasza szkoła bierze udział w miejskim projekcie edukacyjnym: Narodowe Święto Niepodległości.
Cel ogólny projektu
•Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży tarnowskich szkół jako element 3-letniego przygotowania do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Cele szczegółowe:
•Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości na różnych płaszczyznach
•Uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości.
•Wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
•Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie).
•Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych, aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.
•Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury regionu.
•promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych
•wsparcie w nauce historii oraz wiedzy związanej ze tradycją i kulturą, utworzenie bazy danych dotyczącej miejsc związanych z Odzyskaniem Niepodległości
•Przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno – obywatelskiego młodzieży szkolnej, opartego na tradycjach walk o niepodległość Polski w regionie tarnowskim w latach 1914-1918.

Od września 2015r. uczniowie pod opieką nauczycieli realizują  zadania wynikające z I etapu projektu „Drogi Tarnowian do niepodległości”

NASZE ZADANIA
Zadanie 1
Opracowanie materiałów dotyczących Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku
Zadanie 2.
Jak Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku? – cykl pogadanek na lekcjach wychowawczych
Zadanie 3.
Odwiedzamy cmentarze z czasów I wojny światowej. – rajd do wyznaczonych cmentarzy z czasów I wojny światowej na terenie Ziemi Tarnowskiej, sporządzenie przez uczniów dokumentacji w postaci zdjęć, informacji dotyczących żołnierzy pochowanych na cmentarzach
Zadanie 4.
Sporządzamy mapę odwiedzonych cmentarzy związanych z I wojną światową.  – opracowanie mapy odwiedzonych miejsc
Zadanie 5.
„Śpiewam Tobie Polsko” – śpiewamy pieśni patriotyczne znane i nieznane  . – występy szkolnego chóru Allegretto, opracowanie śpiewnika pieśni patriotycznych
Zadanie 6
Opracowanie wyników pracy w projekcie w postaci prezentacji multimedialnej.
Zadanie 7
Uroczysta akademia z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Zadanie 8.
Konkurs plastyczny – „Polskie drogi do wolności”
Zadanie 9.
Projekt edukacyjny dla klasy II
* Wielcy tarnowianie z okresu odzyskania niepodległości w 1918r.
* Miejsca w naszym mieście związane z odzyskaniem niepodległości w 1918r.
Zadanie 10
Podsumowanie rocznej pracy w projekcie, dokonanie ewaluacji i zaplanowanie pracy na przyszły rok szkolny.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545