W naszej świetlicy szkolnej razem bawimy się oraz uczymy

W naszej świetlicy szkolnej razem bawimy się oraz uczymy

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach od 6:30 do 16:30.

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, wypoczynku oraz rozwoju zainteresowań.

Do zadań świetlicy należy:

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych (przestrzeganie norm, kontroli emocji, komunikacji, słuchania, umiejętności współpracy).
 2. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie gier oraz zabaw integracyjnych i ruchowych.
 4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 7. Kształtowanie nawyków higienicznych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 8. Współdziałanie z rodzicami, pedagogiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym, wychowawcami klas, biblioteką oraz Dyrekcją Szkoły i  środowiskiem lokalnym.
 9. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 10. Niwelowanie trudności dydaktycznych  – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  i problemowymi.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to między innymi:

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, origami,       wydzieranki, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców.
 2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w świetlicy.
 3. Zajęcia ruchowo – umuzykalniające.
 4. Zabawy i gry dydaktyczne.
 5. Zajęcia dydaktyczne tematyczne związane z kalendarzem imprez szkolnych i ważnych świąt.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy konstrukcyjne z klockami.
 7. Zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne –  bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci.
 8. Zajęcia relaksacyjne i psychoedukacyjne.
 9. Zajęcia o tematyce profilaktycznej, patriotycznej i ekologicznej.

Dzieci uczestniczą  również w zajęciach wychowawczych  a także w różnych konkursach  i quizach wiedzy organizowanych przez wychowawców świetlicy.

We wrześniu realizowane są następujące programy adaptacyjne:

 • Tworzymy grupę – razem bawimy się i uczymy.
 • Poznajemy się wzajemnie.
 • Jesteśmy razem
 • Poznajmy się.
 • Poznajmy siebie.
 • Jestem w grupie – razem weselej.
 • Poznajemy się lepiej.

Programy te mają na celu integrację zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych. Dzieci zostały zapoznane także z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy i zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545