W świetlicy szkolnej razem bawimy się i uczymy

W świetlicy szkolnej razem bawimy się i uczymy

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach od 6:30 do 16:30.

Zajęcia prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych realizowanych przez wychowawców.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków.
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
6. Wdrażanie zasad zgodnego współdziałania w grupie.
7. Podnoszenie kultury życia codziennego.
8. Właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach.
9. Niwelowanie trudności dydaktycznych – pomoc w odrabianiu zadań domowych.
10. Utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach.
11. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego.
12. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami dzieci, wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą, biblioteką oraz z Dyrekcją Szkoły.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to między innymi:

1. Zajęcia plastyczno – techniczne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, origami, wydzieranki, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców.
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w świetlicy.
3. Zajęcia ruchowo – umuzykalniające.
4. Zabawy i gry dydaktyczne.
5. Zajęcia dydaktyczne tematyczne związane z kalendarzem imprez szkolnych i ważnych świąt.
6. Zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy konstrukcyjne z klockami.
7. Zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne – bajki, opowiadania i wiersze tematyczne dla dzieci.
8. Zajęcia relaksacyjne i psychoedukacyjne.
9. Zajęcia o tematyce profilaktycznej, patriotycznej i ekologicznej.

Dzieci uczestniczą również w zajęciach wychowawczych a także w różnych konkursach i quizach wiedzy organizowanych przez wychowawców świetlicy.

We wrześniu realizowane są następujące programy adaptacyjne:

Tworzymy grupę – razem bawimy się i uczymy.
Dobrze być razem.
Jestem w grupie.
Pewnym krokiem.

Programy te mają na celu integrację zróżnicowanej wiekowo grupy świetlicowej i nowych wychowanków z klas pierwszych. Dzieci zostały zapoznane także z regulaminem świetlicy, kodeksem wychowanka świetlicy i zasadami bezpiecznego korzystania ze stołówki szkolnej.

Małgorzata Fal

fot. Anna Janus

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545