Wieczornica

Wieczornica

Wieczornica „PAMIĘCI ZESŁANYM NA SYBIR” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie, dn. 6 marca 2023 r.

W dniu  6 marca 2023 r. w murach  naszej Szkoły odbyło się spotkanie wieczornicowe, którego gośćmi byli przedstawiciele Związku Sybiraków z Tarnowa, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddziału w  Tarnowie jak również nauczyciele historii ze szkół tarnowskich oraz delegacje młodzieży szkolnej. Warto podkreślić, iż wszystkich zebranych łączy długoletnia współpraca zarówno ze szkołą, jak i ze Związkiem Sybiraków.

W pierwszej części spotkania wicedyrektor szkoły Pan Adam Kieroński gościnnie przyjął i powitał  uczestników oraz przybyłych gości. Pani Magdalena Szpunar  we współpracy z wiceprezesem TMLiKPW Panią Bogusława Romaniewską opracowała i przedstawiła ciekawą prezentację multimedialną pt. „Pamięci zesłanym na Sybir”,  która zainteresowała zebranych wzbudzając refleksję  i wzruszenie.

Wspólnie zapaliliśmy światełko pamięci pod obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej oddając:

  • cześć pamięci wszystkich Sybiraków, wywiezionych całymi rodzinami na NIELUDZKĄ ZIEMIĘ, udręczonych głodem, mrozem, brakiem zapewnienia podstawowych warunków do życia i katorżniczą pracą,
  • cześć pamięci Matek którzy bohatersko walczyli z niewyobrażalnymi przeciwnościami losu, by ocalić życie swych ukochanych dzieci na Syberii,
  • cześć pamięci osieroconych Dzieci Sybiru, którym  wyrządzono olbrzymią krzywdę odbierając beztroskie dzieciństwo oraz radość życia,
  • cześć pamięci twórcom polskiej kultury i nauki, wybitnym malarzom, pisarzom, poetom, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi Sybiru.

Występom uczniów towarzyszył chór szkolny „Allegretto” pod kierownictwem Pani Joanny Stępień.

Spotkanie odbyło się w następstwie ważnego dla środowiska Sybiraków,  historyków i organizacji kresowych wydarzenia, jakim była możliwość zwiedzenia znajdującej się w naszej szkole  ekspozycji IPN  zatytułowanej „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani ”, możliwej do zwiedzania w drugiej części wieczornicy.

Tematem ekspozycji były losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956  zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane  z ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona była działalności Związku Sybiraków oraz staraniom w celu zachowania pamięci o „Golgocie Wschodu”. Wystawa została otwarta wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Rzeszowie przez nauczycielkę historii Panią Dorotę Sadko.               

Inicjator tego niezwykłego spotkania Prezes Związku Sybiraków Oddział w Tarnowie Pan  Jan Kita podkreślił, jak ważna jest współpraca i więź członków Związku z młodym pokoleniem, które powinno poznawać ten ważny fragment trudnych dziejów ojczystych, jakim były zsyłki i wywózki  najwartościowszych Polaków na Sybir. Zwracając się do zebranych gości oraz delegacji uczniów, podkreślał niezłomny hartu ducha Zesłańców, który pomógł im przetrwać trudy życia na dalekim i wrogim Sybirze. Dowodem uznania i wdzięczności za dotychczasową współpracę naszej szkoły ze Związkiem Sybiraków było przekazanie przez Pana Prezesa ZS Jana Kitę na  ręce dyrekcji MEDALU PAMIĄTKOWEGO  oraz pisemnego podziękowania.

Gościem spotkania był również Pan Edward Kupiniak – długoletni członek TMLiKPW, który przedstawił swoje osobiste wspomnienia rodzinne, odnoszące się do tragicznych historii wywózek na Sybir Podkreślił On również potrzebę zachowania pamięci o tych jakże trudnych  dziejach ojczystych oraz przemyślanej edukacji młodzieży w tym zakresie, co  jak podkreślił jest możliwe, dzięki współpracy  środowisk szkolnych ze Stowarzyszeniami takimi jak  Towarzystwo  Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich i  Związkiem Sybiraków.

 Przybyli  do szkoły Sybiracy oraz ich potomkowie, podzielili się podczas spotkania  wspomnieniami, ze swych pełnych smutku, cierpienia i wyrzeczeń lat dziecięcych spędzonych na Sybirze. Te niezwykłe i poruszające wypowiedzi, były bardzo cenne i  wartościowe dla wszystkich uczestników, gdyż przedstawione zostały  przez żyjących świadków historii.Przekazanie dyrekcji SP1 PLAKATU przez Pana Edwarda Kupiniaka Przybyli  do szkoły Sybiracy oraz ich potomkowie, podzielili się podczas spotkania  wspomnieniami, ze swych pełnych smutku, cierpienia i wyrzeczeń lat dziecięcych spędzonych na Sybirze. Te niezwykłe i poruszające wypowiedzi, były bardzo cenne i  wartościowe dla wszystkich uczestników, gdyż przedstawione zostały  przez żyjących świadków historii.

Linki do piosenek z wieczornicy:

Wiersz Polki, zesłanej na Syberię po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 Pani Stanisławy Wiatr-Partyki . Słowa napisane w 1943 r w miejscowości Jawlenka, w obozie zesłania. Muzyka: Mateusz Jarosz (Kraków). Śpiewa: Barbara Figurniak.

Opracowanie:  Magdalena Szpunar – nauczyciel SP1 i członek TMLiKPW oddział w Tarnowie

fot. Magdalena Szpunar, Renata Brzezińska i Adam Kieroński

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545