Wielkopostne ogródki Maryjne

Wielkopostne ogródki Maryjne

Wielki Post to wyjątkowy czas. To czas szczerej pokuty nawrócenia, pogłębienia wiary. To czas pracy nad sobą, oraz ofiarnością dla innych. Ogromną pomocą w zrozumieniu wędrówki przez Wielki Post jest ogródek Matki Bożej, w którym dzieci zrobiły Golgotę z kamieni i plasteliny. Na drodze prowadzącej do Krzyża umieszczały czerwone serduszka z postanowieniami wielkopostnymi.

Małgorzata Jaśkowiec

Skip to content