Wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii

Wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii

Zakończyła się realizacja zadań premiowanych wyjazdem bo Bułgarii w ramach realizacji projektu Erasmus+. Wyjazd planowany jest na koniec listopada i weźmie w nim udział dwóch nauczycieli oraz pięciu uczniów z naszej szkoły.

Uczniowie gromadzili punkty poprzez realizację różnych zadań związanych z tematyką projektu. Nauczyciele, którzy koordynowali poszczególne zadania przyznali uczniom punkty. Zbiorcza lista punktów dostępna jest u koordynatora projektu p. Marzeny Żmudy. W najbliższych dniach zostaną wyłonieni uczniowie, którzy wezmą udział w wizycie.

Koordynator projektu Marzena Żmuda

Skip to content