Wyjście klasy 8 B do siedziby NSZZ Solidarność

Wyjście klasy 8 B do siedziby NSZZ Solidarność

W dniu 6 kwietnia, w ramach lekcji historii oraz WOS, uczniowie klasy 8 B wraz z wychowawcą p. Joanną Kloc i p. Jolantą Żurowską odwiedzili siedzibę NSZZ Solidarność w Tarnowie. Uczniowie wzięli udział w niecodziennej lekcji i spotkaniu z uczestnikami tamtych wydarzeń – panem Januszem Sikorskim, Antonim Lisem oraz Ryszardem Strachem – odznaczonym Krzyżem Wolności i Solidarności w 2016 r.

Cenne źródło informacji stanowiły oryginalne materiały takie jak prasa solidarnościowa, ulotki i plakaty oraz osobiste pamiątki z okresu internowania w stanie wojennym. Każdy mógł zobaczyć na własne oczy jak wyglądały kartki żywnościowe, gazetki z „drugiego obiegu” czy ulotki kolportowane przez związkowców. Młodzi ludzie mieli także okazję do wysłuchania wspomnień i relacji z najważniejszych wydarzeń lat osiemdziesiątych, zadawania pytań, uczenia się najnowszej historii Polski w sposób przemawiający do wyobraźni.

Mamy nadzieję, że dzięki tego rodzaju spotkaniom zachęcimy młodzież do odkrywania sylwetek tamtych wydarzeń, jak i postaw solidarnościowych, które połączyły wówczas Polaków.

Jolanta Żurowska i Joanna Kloc

Skip to content