XXXIII Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières”

XXXIII Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières”

Uczniowie klas piątych, szóstych i ósmych brali w tym tygodniu udział w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic). Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy, a w Polsce pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ideą konkursu jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy Krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, pomiędzy matematyką i językami obcymi, i wreszcie pomiędzy samymi uczniami.

Zespoły klasowe, biorące udział w konkursie, otrzymały do rozwiązania zestaw kilku zadań o różnym stopniu trudności. Jedno z zadań konkursowych było sformułowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Należało je przetłumaczyć, rozwiązać i zapisać rozwiązanie w wybranym języku.  W przypadku naszych uczniów był to język angielski.

Wraz z uczniami z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

Dorota Sudoł

fot. Anna Janus i Marzena Żmuda

Skip to content