Z darami do Rodaków na Kresy

Z darami do Rodaków na Kresy

„Otwórz serce Polaka i obdaruj Rodaka”

Od  lat, na wstrząsanej wydarzeniami politycznymi Ukrainie żyje się trudno. Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, tak bardzo wpisane w polską tradycję, nasze myśli kierują się do Polaków zamieszkałych na dawnych polskich Kresach Wschodnich. Oni pozostając na Ziemi swych przodków po wyznaczeniu nowych granic po II wojnie światowej strzegąc polskości i religii, starają się wpoić młodemu pokoleniu  poczucie przynależności narodowej, mimo, że musieli znosić wiele upokorzeń  i trudności. Nie możemy zapomnieć o nich.

Coroczna akcja  „Pomóżmy Św. Mikołajowi dotrzeć na Kresy”, organizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich O. Tarnów, a także inne stowarzyszenia, Szkoły, jednostki administracji, a nawet przedszkola, wpisuje się w akcję ofiarowania pomocy świątecznej polskim środowiskom, które szczególnie w województwie lwowskim są liczne.

Przyjazd z darami świątecznymi  jest dla naszych rodaków ważnym wydarzeniem, gdyż łączy się z bezpośrednim kontaktem z nimi , uroczystością rozdawania darów, występami dzieci, które niezwykle przeżywają spotkanie z Mikołajem. Podczas noclegów w gościnnych domach polskich rodzin – jak wspomina Pani Wiceprezes TMLiKPW Bogusława Romaniewska -trwają rozmowy  do północy. Ważne jest także, że dzięki akcji rozwija się wrażliwość na potrzeby innych.  Udział młodzieży w zbiórkach w sklepach i szkołach , które połączone z dużym nakładem pracy i czasu, jest ważnym elementem  wdrożenia młodego pokolenia w potrzebę świadczenia dobroczynności- zarówno w środowisku szkolnym, lokalnym  ale i zagranicznym.

Dary w bieżącym  roku dla  Rodaków  na Ukrainie zostaną przekazane dwutorowo tj: za pośrednictwem Towarzystwo Miłośników Lwowa  i Kresów Południowo  oraz Stowarzyszenia MALTA Służba Medyczna w Tarnowie.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i KPW pojedzie w okresie 5-8 grudnia z darami mikołajowymi do miejscowości Strzelczyska, Pnikuta, Liszek i  Bóbka oraz do Lwowa, gdzie przekaże dary Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi. Równolegle, w tym samym terminie, dzięki współpracy ze  Stowarzyszeniem MALTA Służba  Medyczna, dary dla Polskich dzieci na Ukrainie i ich rodzin przekazane zostaną do  Krysowic, Zimnej Wody oraz do Starego Sambora.

Wyjazd przedstawicieli naszej Szkoły do Lwowa będzie także okazją do złożenia hołdu  poległym Polakom i złożenia wieńca patriotycznego w imieniu społeczności szkolnej tj.: dyrekcji , nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zapalenia zniczy na grobach Obrońców Lwowa na Cmentarzu „Orląt Lwowskich” oraz mogiłach polskich na historycznym Cmentarzu Łyczakowskim.

Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc kierujemy do Szkół i Przedszkoli w Tarnowie i wszystkich instytucji a także osób prywatnych, które odpowiedziały na tegoroczne hasło zbiórki: „Otwórz serce Polaka i obdaruj Rodaka „.

Opracowanie : Magdalena Szpunar- opiekun szkolnego wolontariatu SKCaritas.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545