Zakończenie roku i wydawanie świadectw

Zakończenie roku i wydawanie świadectw
 1. Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego dnia 26 czerwca 2020 r.
 2. Wydawanie świadectw będzie miało charakter administracyjny.
 3. Dnia 25 czerwca (czwartek) organizowane są  spotkania  online z wychowawcą.

KLASY 8

 1. Uczniowie klas 8  odbierają świadectwa  o godz. 9.00 na Sali Gimnastycznej (wejście od Parkingu). 
 2. Uczniowie zajmują miejsca siedzące według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ
 3. Uczniowie wchodząc do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa.
 4. Uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznych odstępów.
 5. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie oczekując na wydanie świadectw zachowują odległość 1,5 metra.
 6. Na sale wchodzą jedynie uczniowie, bez rodziców/ opiekunów osób towarzyszących.

KLASY 1-7

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci,  nauczycieli i pracowników szkoły,  świadectwa uczniów  klas 1 – 7 wydawane będą  dnia 26 czerwca przy wejściu do Budynku A i Budynku B  
 2. Świadectwo może być odebrane przez ucznia lub przez rodzica.
 3. Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.
 4. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, dyplomy  za konkursy i inne  będą wręczane podczas uroczystego apelu po powrocie do szkoły.
 5. Do budynku wchodzi jedna osoba (uczeń, rodzic lub opiekun prawny) mająca obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa. Świadectwa wydawane są w wyznaczonych punktach.
 6. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie/ rodzice/ opiekunowie oczekując na wydanie świadectwa zachowują odległość 1,5 metra.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW KLAS 1-7

dnia 26 czerwca 2020 r.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545