Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się poprzez pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka

  • ze strony szkoły POBIERZ oraz odesłanie skanu na adres sekretsp1@umt.tarnow.pl
  • z sekretariatu szkoły –  przez okres wakacji szkolnych, oraz złożenie w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie i zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia COVID 19
Skip to content