Zdalne nauczanie – nowe zalecenia MEN

Zdalne nauczanie – nowe zalecenia MEN

Do 26 kwietnia bieżącego roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dnia 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dnia 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Więcej na  https://www.gov.pl/web/edukacja

Skip to content