Bezpieczny wakacyjny odpoczynek – cykl zajęć w świetlicy szkolnej

Bezpieczny wakacyjny odpoczynek – cykl zajęć w świetlicy szkolnej

Nadchodzi lato i zbliżają się wakacje, które są czasem odpoczynku, słonecznej pogody i zabawy.

W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych ukazujących uroki lata oraz w zajęciach profilaktycznych i pogadankach o bezpiecznych zabawach w czasie wakacji przygotowanych przez wychowawców świetlicy. 

Zrealizowany został program edukacyjny „Wakacyjne podróże małe i duże”, który miał na celu rozbudzenie u dzieci zainteresowań turystyczno – krajoznawczych podczas letniego odpoczynku. Uczniowie rozwiązywali także zagadki, rebusy i krzyżówki związane z wakacjami i rozmawiali o zmianach zachodzących latem w przyrodzie. Uczestniczyli również w zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu. 

W  trakcie  zajęć profilaktycznych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami świetlicy jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas uprawiania sportów wodnych, zabaw nad rzeką, wycieczek górskich i leśnych oraz innych formach wypoczynku.

Zajęcia te miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego  podczas wakacyjnego odpoczynku.  

Dzieci obejrzały następujące filmy edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie wakacji:

Podczas zajęć czytelniczych wychowankowie świetlicy czytali i omawiali następujące wiersze i opowiadania:

  •  J. Brzechwa „Przyjście lata”
  •  M. Szczepańska „Sekrety lata”
  •  Cz. Janczarski  „Jedziemy na wakacje”
  •  W. Badalska  „Wakacyjne rady”
  •  Niżyńska-Demaniuk ”Bezpieczne dzieciaki”

W czasie zajęć muzycznych  dzieci  śpiewały następujące  piosenki o tematyce letniej i wakacyjnej:

Podczas zajęć plastycznych uczniowie  wykonywali   prace pod tytułem „Bezpieczne wakacje”, kolorowali pastelami obrazki związane z latem, rysowali swoje sposoby spędzania wakacji oraz wycinali z kolorowego papieru wielobarwne statki, rybki i inne elementy związane z latem i wakacjami. 

Prace plastyczne naszych wychowanków posłużyły do wykonania gazetek ściennych o lecie i bezpiecznych wakacjach.

Małgorzata Fal

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545