GRANT 3

Podsumowanie realizacji projektu GRANT 3

W maju ukończyliśmy realizację zadań w ramach Grant 3 projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Dzięki dofinansowaniu uczniowie zostali objęci zajęciami wyrównawczymi z matematyki, języka obcego oraz z języka polskiego (dla cudzoziemców), kółkami zainteresowań, zajęciami rozwijającymi kreatywność oraz wspomagającymi – „Jak się uczyć”. Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z planem.

W ramach realizacji projektu także zakupiono do szkoły dodatkowe materiały np. flipcharty, sztalugi itp.

Zajęcia realizowane w ramach Grantu 3

REKRUTACJA !!!

Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content